Naam auteur: mariette Groot Rouwen

Themaochtend over executieve functies

Binnen Educent werken professionals op verschillende gebieden. Wij vinden het belangrijk om de kennis die zij in huis hebben te delen. Daarom organiseerde orthopedagoog Linda Morskieft van onze vestiging in Delden een themaochtend over de executieve functies voor al haar collega’s van studiebegeleiding. Nico ter Hoeven en Rudi Schreurs waren erbij.

De rekentoets

Sinds vorig schooljaar moeten de leerlingen van het voortgezet onderwijs laten zien of zij over het vereiste niveau voor rekenen beschikken. Daarvoor is de rekentoets ontwikkeld. Deelname aan de rekentoets is verplicht. Het resultaat telt nog niet mee voor het eindexamen, maar wel voor de overgang.

Orthopedagogisch onderzoek helpt

Leer-, opvoedings- of sociaal-emotionele problemen zijn niet altijd gemakkelijk op te lossen. Vaak zijn er op school al allerlei acties ondernomen, maar toch blijven de gewenste resultaten uit en de problemen bestaan. Nader onderzoek is dan noodzakelijk. Onze orthopedagogen zetten hun expertise in om te komen tot een oplossing.

Scroll naar boven
WhatsApp chat