Orthopedagogisch onderzoek helpt

Leer-, opvoedings- of sociaal-emotionele problemen zijn niet altijd gemakkelijk op te lossen. Vaak zijn er op school al allerlei acties ondernomen, maar toch blijven de gewenste resultaten uit en de problemen bestaan. Nader onderzoek is dan noodzakelijk. Onze orthopedagogen zetten hun expertise in om te komen tot een oplossing.

Orthopedagogiek is een specialisme van pedagogiek, dat zich bezighoudt met de opvoeding van kinderen. Soms hebben de ouders of de school niet de kennis of zijn zij niet bij machte het probleem op te lossen, waarmee zij en het kind te maken hebben. Dan wordt de hulp van een orthopedagoog ingeroepen. Het team van Educent bestaat uit Anne Manenschijn (NVO Orthopedagoog-Generalist) en Linda ter Horst (orthopedagoog). Zij voeren binnen Educent orthopedagogisch onderzoek uit, onder meer op het gebied van intelligentie, leerproblemen als dyslexie/dyscalculie en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen of –problemen.

Ouders kunnen zelf contact opnemen met Educent. Zij ontvangen dan een aanmeldformulier, dat voor het eerste gesprek ingevuld teruggestuurd moet worden. De orthopedagoog kan zich dan alvast voorbereiden. Bij het eerste gesprek is een verwijsbrief van de huisarts, verzekeringspas en ID-kaart nodig.

Samen met de ouders (en eventueel de leerling zelf) stelt de orthopedagoog een onderzoekstraject op. Het onderzoek bestaat uit een aantal tests en observaties, aangevuld met informatie van ouders en leerkracht. De resultaten hiervan komen in een rapport te staan, dat de orthopedagoog bespreekt met de ouders en eventueel de leerkracht. Op basis van alle gegevens kan de orthopedagoog een handelingsplan maken. Hierin staat welke verdere begeleiding nodig is, bijvoorbeeld orthopedagogische begeleiding of remedial teaching.

Educent heeft alle disciplines in huis en dat is een groot voordeel! De leerling kan voor verschillende behandelingen op één plaats en in een vertrouwde omgeving blijven. Ook voor de ouders en/of de school is het prettig om een vast aanspreekpunt te hebben, die hen informeert over de vorderingen.

Scroll naar boven
WhatsApp chat