Orthopedagogische begeleiding

Diagnose van de leerproblematiek

Elke vorm van begeleiding start met een intakegesprek waarbij de hulpvraag en het begeleidingstraject samen met ouders en het kind/de jongere wordt vastgesteld. Veelal vindt er een korte vorm van verkennende diagnostiek plaats door middel van toetsen, testen en/of observaties. Met als doel een diagnose van de leerproblematiek vast te stellen/een zwakte en sterkte zwakte analyse opstellen van de leerling.
Vervolgens vindt er een vorm van begeleiding plaats.

Psycho educatie

Kinderen en jongeren met een diagnose zoals autismespectrumstoornis of AD(H)D kunnen vragen hebben over hun diagnose. Ze ervaren dat ze ‘anders’ zijn, willen meer leren over zichzelf, hun diagnose, en hoe ze hier mee om kunnen gaan. Daarnaast kan psycho-educatie ook antwoorden geven op vragen van ouders, partners, broers en zussen van een kind met autisme.

Doel van Psycho-educatie

Psycho-educatie heeft als doel kinderen, jongeren en volwassenen te ondersteunen bij hun dagelijks functioneren door het vergroten van de kennis over de stoornis. Hierdoor kan er inzicht komen in de mogelijkheden en beperkingen die een diagnose zoals autisme of AD(H)D met zich meebrengt. Kennisvergroting over de stoornis, in combinatie met tips, helpen de last van de stoornis te verminderen waardoor er een begin gemaakt kan worden met het accepteren van de stoornis. Dit gebeurt door:

 • het inzicht van de jongere in beperking te vergroten
 • sterke en minder sterke kanten laten inzien
 • handreikingen te bieden om met bepaalde aspecten van de beperking om te gaan
Psychologische begeleiding/ gesprekken

Individuele begeleiding, waarbij het accent ligt op de behandeling van het kind/de jongere in het leren aanpakken van zijn/haar probleem. Wij maken hierbij vaak gebruik creatieve middelen, elementen uit cognitieve therapie, zoals het herkennen van gevoelens, het omzetten van niet-helpende naar helpende gedachten en oplossingsgerichte therapie. Het aanleren van andere copingsvormen.

Meer informatie ontvangen?

Wilt u meer weten over orthopedagogische begeleiding? Vul onderstaand formulier in en ontvang vrijblijvend meer informatie over de mogelijkheden en onze tarieven.

  Uw naam*

  Uw telefoonnummer*

  E-mail*

  Uw bericht*

  orthopedagogische begeleiding
  Scroll naar boven
  WhatsApp chat