De rekentoets

Sinds vorig schooljaar moeten de leerlingen van het voortgezet onderwijs laten zien of zij over het vereiste niveau voor rekenen beschikken. Daarvoor is de rekentoets ontwikkeld.
Deelname aan de rekentoets is verplicht. Het resultaat telt nog niet mee voor het eindexamen, maar wel voor de overgang.

Vanaf volgend schooljaar telt in vmbo-KB en vmbo-GL/TL, havo en vwo de rekentoets mee voor het eindexamen. Vanaf 2016-2017 ook in vmbo-BB. Wie een onvoldoende scoort op dit onderdeel, is dus gezakt.

De rekentoets kent 4 verschillende niveaus, die in kaart brengen wat leerlingen moeten begrijpen, kennen en kunnen op het gebied van rekenen-wiskunde. De opgaven zijn verdeeld over vier onderdelen: Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden.

Bij Educent is het mogelijk om bijles te krijgen voor de rekentoets. De inhoud is in overleg en wordt afgestemd op de behoeften van de leerling. De bijles kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Aanmelden kan via info@educent.nl

Wil je thuis oefenen, kijk dan eens op één van deze sites:

www.ffrekenen.nl
www.cito.nl

Scroll naar boven
WhatsApp chat