Studiebegeleiding

educent

Het huidige schoolsysteem vraagt veel discipline en zelfstudie van de leerlingen, waardoor zij soms het overzicht verliezen. Een steuntje in de rug is vaak voldoende om deze leerlingen weer plezier in het leren te geven.

Bijvoorbeeld door middel van studiebegeleiding. Gekwalificeerde en betrokken docenten begeleiden de leerlingen bij het maken van het huiswerk door structuur aan te brengen en hen te leren plannen. Maar dat is niet het enige.

Educent werkt ook aan het zelfvertrouwen van leerlingen. Door een betere leermethode, vallen de cijfers hoger uit, wat leidt tot een groeiend zelfvertrouwen. Uit studies blijkt dat niet zozeer de hoeveelheid huiswerk de schoolresultaten beïnvloedt, maar wel de manier waarop het wordt ervaren. Onze studiebegeleiding leert leerlingen het schoolwerk beter te beheren.

WhatsApp chat