Leerproblemen zoals dyslexie/dyscalculie

Dyslexie onderzoek:

Kinderen met dyslexie ondervinden problemen bij het lezen en spellen. Normaal gesproken kennen kinderen na enkele maanden leesonderwijs in groep drie de letters van het alfabet. Dan zijn hun hersenen zo ver ontwikkeld dat ze vormen herkennen als letters, en die letters vervolgens koppelen aan klanken. Kort daarna leren ze een woord in één keer herkennen en hoeven ze niet meer letter voor letter te lezen. Blijft de ontwikkeling van een kind op dit gebied ver achter, dan kan er sprake zijn van dyslexie.

Met behulp van verschillende diagnostische instrumenten wordt het niveau van lezen en spellen bepaald. Vervolgens wordt er onderzoek verricht naar de deelvaardigheden waarop kinderen met dyslexie uitvallen. Er wordt onderzocht of er andere oorzaken zijn die dyslexie veroorzaken of in stand houden. Een deskundig orthopedagoog stelt na individueel onderzoek dyslexie vast.

Dyscalculie onderzoek:

Kinderen met dyscalculie hebben problemen met het leren van bepaalde basisvaardigheden van het rekenen, onder meer de betekenis van getallen en hoeveelheden, rekenprocedures of ruimtelijk inzicht.

Met behulp van verschillende diagnostische instrumenten wordt het niveau van rekenen bepaald. Vervolgens wordt er onderzoek verricht naar de deelvaardigheden waarop kinderen met dyscalculie uitvallen. Er wordt onderzocht of er andere oorzaken zijn die dyscalculie veroorzaken of in stand houden. Een deskundig orthopedagoog stelt na individueel onderzoek dyscalculie vast.

 

Scroll naar boven
WhatsApp chat