Nieuws

Educent heeft een methode ontwikkeld, bestaande uit 6 lessen van 1,5 uur voor groep 8 van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hierbij leren leerlingen ontdekken welke leerstijl het beste bij hen past, waardoor ze effectiever kunnen leren. De training wordt in groepjes gegeven bij Educent, maar is ook klassikaal op school mogelijk.

Binnen Educent werken professionals op verschillende gebieden. Wij vinden het belangrijk om de kennis die zij in huis hebben te delen. Daarom organiseerde orthopedagoog Linda Morskieft van onze vestiging in Delden een themaochtend over de executieve functies voor al haar collega’s van studiebegeleiding. Nico ter Hoeven en Rudi Schreurs waren erbij.

Sinds vorig schooljaar moeten de leerlingen van het voortgezet onderwijs laten zien of zij over het vereiste niveau voor rekenen beschikken. Daarvoor is de rekentoets ontwikkeld. Deelname aan de rekentoets is verplicht. Het resultaat telt nog niet mee voor het eindexamen, maar wel voor de overgang.

‘Uw kind weer lekker in zijn vel’, staat op de folder van Educent. Omdat zowel de leerkracht als wij ouders het gevoel hadden dat ‘het er wel in zat, maar niet uitkwam’ hebben we besloten om onze dochter groep 7 over te laten doen. Rekenen is voor haar altijd lastig geweest, maar haar niveau daalde steeds meer. Verder kregen we regelmatig signalen dat het een gezellige meid was, maar ook dat ze op school snel afgeleid en druk was. Kortom, alles bij elkaar kon een beetje extra ondersteuning geen kwaad.  We hebben ons aangemeld bij Educent en daar kreeg ze begeleiding van Annemieke.

Leer-, opvoedings- of sociaal-emotionele problemen zijn niet altijd gemakkelijk op te lossen. Vaak zijn er op school al allerlei acties ondernomen, maar toch blijven de gewenste resultaten uit en de problemen bestaan. Nader onderzoek is dan noodzakelijk. Onze orthopedagogen zetten hun expertise in om te komen tot een oplossing.
WhatsApp chat